Polityka prywatności


Administratorem Państwa danych jest: P.H. PERFECT PLUS MICHAŁ CZARNECKI
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez P.H. PERFECT PLUS MICHAŁ CZARNECKI
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego, zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail BIURO@PERFECTPLUS.PL. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z P.H. PERFECT PLUS MICHAŁ CZARNECKI obsługujące systemy informatyczne w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawieniem faktury.

Przysługuje Państwu prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.